Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Jakuszewska powstała w celu świadczenia najwyższej jakości usług, zarówno osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym. Kancelaria gwarantuje profesjonalne, rzetelne oraz indywidulane podejście do każdego Klienta i każdej sprawy w oparciu o najwyższy poziom merytoryczny i wysokie standardy etyczne.

W ramach kompleksowej pomocy prawnej świadczy usługi polegające na reprezentowaniu stron przed Sądami, organami ścigania, organami administracji rządowej i samorządowej, reprezentowaniu stron podczas negocjacji i postępowania mediacyjnego, sporządzaniu pism procesowych, przygotowywaniu opinii prawnych, udzielaniu jednorazowych porad prawnych, oraz sporządzaniu projektów umów.

Kancelaria przywiązuje ogromną wagę do tego, aby Klient uzyskał rzetelną informację jakie są realne szanse osiągnięcia przez niego zamierzonego celu oraz jakie będą koszty sądowe związane ze sprawą (opłaty sądowe, opłaty od pełnomocnictwa, wydatki w postaci zaliczki na czynności biegłego itp.).

Na każdym etapie sprawy szczegółowo informuje Klienta o jej przebiegu oraz podejmowanych czynnościach. Taka profesjonalna forma działania pozwala gruntownie zabezpieczyć interesy Klienta oraz spełnić jego oczekiwania.